Image result


عطر جامد در واقع همان عطر مایع است که به صورت جامد در آمده است مانند کرم های مرطوب کننده و …

طرز استفاده از عطرهای جامد مانند استفاده از کرم‌های دست و صورت است که ابتدا مقداری از عطر جامد با انگشت خود برداشته و سپس روی پوست مالش داده می‌شود.

در ۴۵۰۰ سال پیش مصریان از روغن نهنگ به عنوان عطر جامد استفاده می‌کردند که با مر ترکیب می‌کردند و زنان مصر از این روغن بر سر و موی خود می‌ریختند و سپس در آفتاب ایستاده تا این عطر جامد ذوب شده و به سراسر بدن منتقل شود و بدین وسیله بدن خود را خوشبو و معطر می‌کردند.

چند هزار سال بعد، رومیان با استفاده از غدد مشک دار در خوک این کار را ادامه دادند اما متاسفانه به تدریج کشتن خوک به نوعی تفریح و سرگرمی تبدیل شد.

امروزه اگر دقت کرده باشید یک سری از عطرهای جامد در بازار موجود است که طرفداران خاص خود را دارد مثل عطر گل یخ جامد و عطر مشک جامد.